نمایندگان خراسان شمالی

نام نماینده استان شهر کد نمایندگی تلفن موبایل آدرس
محسن شاکری خراسان شمالی آشخانه 11102 0585-4225655 0915-5849813 خیابان شهید بهشتی خیابان معلم غربی پلاک 227 خدمات محسن
محمد لطفی خراسان شمالی اسفراین 11101 0585-7222669 0915-3721109 خیابان معلم ساختمان حوزه علميه شماره 5
علی رمضانزاده خراسان شمالی ايور ( جاجرم ) 11112 0585-3423634 0912-5735294 جاجرم شهرستان ایور خدمات فنی سرمایشی توان
روح اله شهابی خراسان شمالی بجنورد 11103 0584-2250705 0915-5842351 خیابان طالقاني غربي چهارراه صمديه لباف ابتداي خیابان زايشگاه
حميد غلامي خراسان شمالی بجنورد 11114 0584-2312063 0915-9856277 بجنورد خ طالقاني غربي-بلوار فرودگاه-مقابل بازار روز شهرداري-خدمات فني حميد
علی معینی راد خراسان شمالی جاجرم 11105 0585-3223221 0915-1107393 خیابان بهشتي خیابان مطهري مقابل ثبت احوال
غلام رضا صابری خراسان شمالی شیروان 11108 0585-6227854 0915-184 3075 خیابان سلمان فارسي چهارراه مولوي پ 206 تعميرگاه صابري
حمید کاشف خراسان شمالی شیروان 11107 0585-6226871 0915-1811463 خيابان سلمان فارسي سلمان فارسي 8 پلاك 128
امير قربان صباغ خراسان شمالی فاروج 11113 0585-8226217 0915-1801159 خيابان شهيد فرهادي نبش كوچه داستاني پ98 خدمات فني امير
محمدمهدی دوست محمدی خراسان شمالی گرمه جاجرم 11111 0585-3253990 0915-5841479 خيابان امام سجاد نبش تعاوني فرهنگيان تعميرگاه دوست محمدي