نمایندگان خراسان جنوبی

نام نماینده استان شهر کد نمایندگی تلفن موبایل آدرس
محمد علی براتی خراسان جنوبی بیرجند 10903 0561-4444890 0915-1639754 خیابان معلم نبش معلم 38 پلاك 3
حسین حسینی خراسان جنوبی بیرجند 10902 0561-2230157 0915-5616504 بلوار بهشتي نبش خيابان سورگي
محمد تفقدی سبحانی خراسان جنوبی بشرویه 10901 0535-3222877 0915-5350180 بشرويه چهارراه مهديه سر پل خدمات فني سبحاني
مصطفي امانتي خراسان جنوبی سرايان 10906 0562-8225486 0915-9613411 سرايان خ امام خميني خ جانبازان روبروي دفتر امام جمعه خدمات توحيد
مهدی کافی خراسان جنوبی فردوس 10907 0534-2224949 0915-1342446 خیابان حافظ پ 103 مجاز فردوس
ابراهیم دوراندیش خراسان جنوبی قائن 10908 0562-5220002 0915-3626151 قائن خیابان شهيد رجايي (باغ ملي) روبروي سينما پارك پلاك 5