نمایندگان همدان

نام نماینده استان شهر کد نمایندگی تلفن موبایل آدرس
بهروز کوهی همدان اسد آباد 12901 0812-3225016 0918-8161146 میدان ساعت (طالقاني) خیابان 15 خرداد كوي نامداري
بهمن زبردستی همدان بهار 12902 0812-4226104 0918-3175167 خیابان امام نرسيده به ميدان پائين تر از بانك تجارت
حسن زندی همدان تویسرکان 12903 0852-4226855 0918-8511738 خیابان شريعتي نبش خیابان دستغيب بازار روز شهرداري
محسن حاتمی همدان رزن 12904 0812-6222788 0918-3120087 مقابل بانك ملي خیابان توكلي جنب بنياد شهيد خدمات سرد و گرم
محمدرسولی همدان فامنین 12911 0812-7226226 0918-8144088 خیابان امام روبروی بانک تجارت تعمیرگاه لوازم خانگی رسولی
ابراهیم شوندی همدان کبودر آهنگ 12905 0812-5226996 0918-3144830 بلوار رجائي نبش كوچه مولوي خدمات فني شوندي
بهروز درویشی همدان لاله جین 12906 0812-4523832 0918-8127349 خیابان امام روبروي بانك تجارت
بهروز موسوی همدان ملایر 12907 0851-2226788 0918-8512332 چهارراه خندق اول رجائي پ 245
امراله سلگی همدان نهاوند 12908 0852-3221588 0918-3539584 ميدان 17 شهريور پايين تر از ترمينال بلوار امام حسين (ع) خدمات سلگی
مجید شهبازبیگیان همدان همدان 12909 0811-8280077 0918-8189018 ميدان دانشگاه نبش خيابان طالقاني نمايندگي مجاز آ.ا.گ
جواد مهرجو همدان همدان 12910 0811-4246672 0918-7069005 بلوار علویان طبقه فوقانی نمایشگاه علویان