نمایندگان هرمزگان

نام نماینده استان شهر کد نمایندگی تلفن موبایل آدرس
عبداله پاسخندی هرمزگان بستک 12801 0764-3222820 0917-1644084 خیابان شهرداری روبروی شهرداری وبیمارستان موسسه فنی پاسخندی
مهرداد طاهري هرمزگان بندرعباس 12805 0761-2236460 0917-9009194 خيابان هواگشت 15 خرداد جنب دفتر خدمات ارتباطي نمايندگي ال جي
محسن رنجبری هرمزگان رودان 12804 0766-4227052 0939-5322904 خیابان شهدا خیابان آموزش وپرورش روبروی بانک ملي
جعفر مويدي هرمزگان ميناب 12806 0765-2225522 0917-3657016 بلوار آل محمد قبل از كوچه يكم تعميرگاه لوازم خانگي 220