نمایندگان مرکزی

نام نماینده استان شهر کد نمایندگی تلفن موبایل آدرس
رمضان شاکری مرکزی آشتیان 12701 0862-7223478 0918-3621195 میدان آزادي بازار خدمات فنی شاکری
محمدتوحیدنژاد مرکزی اراک 12710 0861-2235859 0912-3030081 خیابان پاسداران (حصار)نرسیده به میدان ارک تعمیرگاه ونوس
حمیدرضاغیاثی مرکزی اراک 12702 0861-2241709 0918-3640921 خیابان رجائي روبروي بانك مركزي سپه پ 3831 خدمات بل
محمدرضا فرزانه مرکزی اراک 12703 0861-2232833 0918-8488604 خیابان بهشتي خیابان چمران روبروي مدرسه ارامنه
غلامرضا سپهرنیا مرکزی تفرش 12713 0862-6223484 0918-3608245 خیابان شهید باهنر کوچه رمضانی پلاک 9
برزو هداوند مرکزی خمین 12704 0865-2331246 0918-1651637 میدان مدرس 16 متري حسين شمسي
اکبر نیکخواه مرکزی دلیجان 12705 0866-4224962 0918-8660611 خيابان طالقاني اول خيابان رازي جنب دبيرستان الزهرا پ 84935
احمد تنها مرکزی زاویه 12706 0256-5263503 0912-5550074 خیابان ولیعصر (عج) روبروی بانک ملی خدمات امین
ابوالفضل جلالی مرکزی ساوه 12707 0255-2228435 0912-1555466 خیابان طالقاني نبش چهارراه ولي عصر (عج) كد پستي 97191-39187
فرشادکشن روستا مرکزی ساوه 12711 0255-2219965 0912-1471145 خیابان جمهوری نبش جمهوری 16فرسام سرویس
سعید سلمانی زاده مرکزی مامونیه 12712 0256-5228918 0912-7486195 میدان شهرداری خیابان مطهری نبش فرعی سوم خدمات سلمانی زاده
جمال گوهری مرکزی محلات 12709 0866-3227017 0937-3164127 خیابان انقلاب خیابان عرب جنب فروشگاه موبايل خدمات فني گوهري