نمایندگان سمنان

نام نماینده استان شهر کد نمایندگی تلفن موبایل آدرس
عبداله امينيان سمنان دامغان 11408 0232-5247670 0912-6314694 خ باغ جنت ميدان فرهنگ پايين تر از كتابخانه عمومي ارشاد اسلامي روبروي تاكسي تلفني رضايت
علی عالمی سمنان دامغان 11401 0232-5244294 0912-1310085 خیابان باغ جنت داخل بازار خیابان نواب دست چپ موسسه عالمي
خليل شيدائي سمنان سمنان 11409 0231-4436455-7 0912-3311034 ميدان نماز رضوان دوم جنب مسجدالرضا
ماشااله مبرا سمنان سمنان 11402 0231-3320535 0912-1314897 خیابان شهیدمحب شاهدين پ 32
علی رضا سیفی سمنان شاهرود 11403 0273-3373091 0912-5739057 خیابان حافظ نبش کوچه14 پ 99 خدمات و تاسيسات موج
مختارعبدی سمنان شاهرود 11404 0273-3334717 0912-4733447 خیابان شهداء خیابان سعدي پ 269 تعميرگاه يخچال عبدي
اسماعیل باصری سمنان گرمسار 11405 0232-4225454 0912-3320046 میدان امام خیابان طالقاني پاساژ اسد زاده پ 790 الي 792
منوچهر قشقایی سمنان گرمسار 11406 0232-4225767 0912-1311007 خیابان طالقاني چهارراه شيلات ابتداي خیابان قدس پ 1 قشقايي
علی گل غنیان سمنان مهدی شهر 11407 0232-3625548 0912-3324432 مهدي شهر شهرك لاله خیابان امامت خدمات فني غنيان