نمایندگان زنجان

نام نماینده استان شهر کد نمایندگی تلفن موبایل آدرس
رضا عابدینی زنجان ابهر 11301 0242-5270520 0912-3418104 مصلي نبش تعاوني كارمندان دولت
حسین نصیری زنجان خدابنده 11302 0242-4220907 0912-7416239 خيابان تختي بالاتر از دبيرستان زينب تعميرگاه لوازم خانگي نصيري
رامین کلانتری زنجان خرمدره 11303 0242-5523735 0912-5420350 خیابان مطهري كوي يكم پ 85
شمس الدين باقري زنجان زرين آباد 11308 0242-3722089 0912-6411730 خيابان جمهوري خدمات فني باقري
حبیب پروانیا زنجان زنجان 11304 0241-3232384 0912-2413979 چهارراه امير كبير ابتداي خیابان شهدا ساختمان 39
غلام رضا میرزانجفی زنجان زنجان 11305 0241-5248611 0912-2419009 کوچه مشکي چهارراه سوم بالاتر از بانک مسکن پلاک 524
حسن معيني زنجان صايين قلعه 11307 0242-5623520 0912-4417255 خيابان امام روبروي دانشگاه پيام نور مجتمع فني صايين سرما
جواد صحبت لو زنجان طارم 11306 0242-2824120 0912-1412132 طارم آب بر خيابان شهدا روبروي اداره پست